lzKomornik sądowy w Katowicach

Kancelaria rozpoczęła działalność w sierpniu 2013 roku. Prowadzona jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Łukasza Zyga.W oparciu o treść art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.Aby skorzystać z prawa wyboru komornika, wierzyciel zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie.Tutejszy komornik może podejmować czynności na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności komornika.

Nie jest również ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.