Kancelaria

Komornik Sądowy w Katowicach

Kancelaria rozpoczęła działalność w sierpniu 2013 roku. Prowadzona jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Łukasza Zyga. W oparciu o treść art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Aby skorzystać z prawa wyboru komornika, wierzyciel zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie. Tutejszy komornik może podejmować czynności na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności komornika.

 

Nie jest również ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

 

* Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, 40-035 Katowice ul. Jagiellońska 16/6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat . Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Kancelarią Komornika. Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny 40-035 Katowice ul. Jagiellońska 16/6, adres e-mail: katowice.zyga@komornik.pl, tel. (32) 733-19-10.