Dodatkowe informacje

Komornik w Katowicach – Łukasz Zyga – zaprasza do prowadzonej przez siebie od 2013 r. kancelarii. Kancelaria prowadzona przez komornika sądowego działa przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach.

 

W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie w trybie art. 761 k.p.c. informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wykorzystuje elektroniczną wymianę informacji z następującymi podmiotami: