katowice.zyga@komornik.pl
32 733 19 10

Komornik Sądowy Łukasz Zyga

Kancelaria czynna:
pn, wt, śr, pt – 08.00 – 15.30
czw – 08.00 – 18.00

Kontakt:
tel: (32) 733 19 10, tel. kom: +48 698 281 639

Adres:
ul. Jagiellońska 16/6
40-035 Katowice

Rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski S.A.:
35 1050 1214 1000 0091 3756 6221

Kancelaria Komornika Sądowego Łukasza Zyga prowadzona jest od 2013 roku. Obszar działania Kancelarii Komorniczej podlega właściwości miejscowej Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach. Na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych, Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego, za wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób i rzeczy oraz do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Łukasz Zyga, Kancelaria Komornicza nr XV w Katowicach może prowadzić postępowania egzekucyjne na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z ww. prawa wyboru komornika.