katowice.zyga@komornik.pl
32 733 19 10

Informacja

Komornik posiada dostęp do:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Łukasz Zyga Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Kancelarią Komornika.

adres:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Łukasz Zyga
Kancelaria Komornicza nr XV w Katowicach

ul. Jagiellońska 16/6
40-035 Katowice

telefon:

tel: (32)7331910
tel. kom: 698-281-639

e-mail:

e-mail: katowice.zyga@komornik.pl